window.onload=function() { var div1 = document.getElementById("teacherName1"); var div2 = document.getElementById("teacherName2"); var div3 = document.getElementById("teacherName3"); var a1 = div1.getElementsByTagName("a"); var a2 = div2.getElementsByTagName("a"); var a3 = div3.getElementsByTagName("a"); for(var i=0;i

当前位置: 首页>>学院概况>>组织机构
组织机构

?学院办公室  0310-3968737      ?教学办公室  0310-3969326

?学科建设与研究生教育办公室  0310-3968746  ?科研办公室  0310-3967896

?学生工作办公室  0310-3968738

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

?计算机科学与技术系  0310-3969391    ?软件工程系  0310-3969377

?电子信息系  0310-3969378      ?通信工程系  0310-3969325

?物联网工程系  0310-3967951      ?电气工程系  0310-3969500

?自动化系  0310-3969585       ?电工电子教研室  0310-3969395

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

?电工电子实验中心  0310-3969396       ?通信与信息技术实验中心  0310-3969329

?自动化与电气技术实验中心  0310-3969328   ?计算机技术实验中心  0310-3969397

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

?大学生科技创新活动中心       ?CDIO教学改革研究室

?煤矿综合信息化河北省工程实验室